Prince A. Law הוא משרד עורכי דין בינלאומי המתמחה בקשרים עסקיים בין אפריקה לישראל.

בעזרת המומחיות והנסיון היחודיים לו, משרד עורכי הדיןPrince A. Law  יסייע לכם להביא את הפרויקט שלכם לשוק הישראלי/אפריקאי.

היכולות הטכניות הנרחבות שלנו בשילוב עם הבנה עמוקה של השווקים והתעשיות באפריקה וישראל הן מה שמבדילות אותנו משאר המשרדים. מעבר ליעוץ גלובלי בדיני עבודה ומשפט עסקי המשרד שלנו הוא שותף אסטרטגי בעל ערך עבור לקוחות המקיימים קשרים עסקיים בין שתי המדינות.

משרדנו, שנוסד ע"י ציפורה אורורה פרינס אגבודג'אן, עורכת דין בעלת אזרחות ישראלית, צרפתית וטוגולזית, מסייע לחברות ישראליות וארגונים ציבוריים המבקשות לפתח ו/או להרחיב את נוכחותם באפריקה. בנוסף, משרדנו מייצג חברות וגופים ציבוריים באפריקה המבקשים לקיים שותפות אסטרטגית עם ישראל.

בכדי לייצג את לקוחותינו על הצד הטוב ביותר משרדנו נהנה מנוכחות חזקה ברחבי אפריקה ואנו פעילים בכל הגופים המתווכים בין ישראל לאפריקה.

אנו חברים בלשכת הסחר הישראלית-אפריקאית, לשכת המסחר הישראלית, לשכת המסחר המערב אפריקאית (FCCIAO) ולשכת הקונסול הישראלי-אפריקאי?? (CPCCAF).
משרד עורכי הדין
Prince A.  הוא אורח קבוע בקבוצת השגריר האפריקאי בישראל.

"ישראל חוזרת לאפריקה ואפריקה חוזרת לישראל."

          בנימין נתניהו